Strona należy do dino.sklep.pl

Maxi Cosi Strollers prices

FREE SHIPPING on orders over €959 - shipping info

Photo Name Price
4w1 Maxi Cosi Adorra (spacerówka + gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Cabrio+ baza 2WayFix) 2019 KURIER GRATIS4w1 Maxi Cosi Adorra (spacerówka + gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Cabrio+ baza 2WayFix) 2019 KURIER GRATIS807.35 €
4w1 Maxi Cosi Nova 4 (spacerówka + gondola Oria + fotelik Cabrio+ baza 2WayFix) 2019 KURIER GRATIS4w1 Maxi Cosi Nova 4 (spacerówka + gondola Oria + fotelik Cabrio+ baza 2WayFix) 2019 KURIER GRATIS902.1 €
PROMOCJA 3w1 Maxi Cosi Mura 4 Plus (spacerówka + gondola+ fotelik Cabrio ) kol. Concrete Grey KURIER GRATISPROMOCJA 3w1 Maxi Cosi Mura 4 Plus (spacerówka + gondola+ fotelik Cabrio ) kol. Concrete Grey KURIER GRATIS473.49 €
Wózek Maxi Cosi Adorra (spacerówka+ gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Rock + baza Familyfix One i-Size)2019 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Adorra (spacerówka+ gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Rock + baza Familyfix One i-Size)2019 KURIER GRATIS915.63 €
Wózek Maxi Cosi Adorra (spacerówka+ gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Rock)2019 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Adorra (spacerówka+ gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Rock)2019 KURIER GRATIS690.05 €
PROMOCJA Wózek spacerowy Maxi Cosi Stella kolor earth brown Kurier gratisPROMOCJA Wózek spacerowy Maxi Cosi Stella kolor earth brown Kurier gratis225.36 €
Wózek Maxi Cosi Zelia(spacerówka/gondola+ fotelik Maxi Cosi Cabrio) 2019 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Zelia(spacerówka/gondola+ fotelik Maxi Cosi Cabrio) 2019 KURIER GRATIS446.42 €
Wózek Maxi Cosi Zelia(spacerówka/gondola+ fotelik Maxi Cosi Pebble Plus) 2019 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Zelia(spacerówka/gondola+ fotelik Maxi Cosi Pebble Plus) 2019 KURIER GRATIS509.59 €
Wózek Maxi Cosi Adorra (spacerówka + gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Pebble Plus) 2019 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Adorra (spacerówka + gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Pebble Plus) 2019 KURIER GRATIS653.96 €
Wózek Maxi Cosi Adorra (spacerówka + gondola Oria) 2019 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Adorra (spacerówka + gondola Oria) 2019 KURIER GRATIS532.14 €
Wózek Maxi Cosi Adorra (spacerówka + gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Cabrio + baza Familyfix) 2019 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Adorra (spacerówka + gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Cabrio + baza Familyfix) 2019 KURIER GRATIS811.86 €
Wózek Maxi Cosi Adorra (spacerówka + gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Cabrio) 2019 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Adorra (spacerówka + gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Cabrio) 2019 KURIER GRATIS653.96 €
Wózek spacerowy Maxi Cosi Laika 2019Wózek spacerowy Maxi Cosi Laika 2019277.24 €
Nowość wózek Maxi Cosi Lila (spacerówka + gondola Jade) 2019 KURIER GRATISNowość wózek Maxi Cosi Lila (spacerówka + gondola Jade) 2019 KURIER GRATIS856.98 €
Wózek Maxi Cosi Laika (spacerówka + gondola) 2019 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Laika (spacerówka + gondola) 2019 KURIER GRATIS390.03 €
Wózek Maxi Cosi Lila (spacerówka/gondola + fot. Maxi Cosi Rock +baza Familyfix One i-Size)2019 KURIER GRATIS - JUŻ W SPRZEDAŻYWózek Maxi Cosi Lila (spacerówka/gondola + fot. Maxi Cosi Rock +baza Familyfix One i-Size)2019 KURIER GRATIS - JUŻ W SPRZEDAŻY1003.61 €
Nowość wózek Maxi Cosi Lila (spacerówka/gondola + fotelik Maxi Cosi Rock)2019 KURIER GRATIS - JUŻ W SPRZEDAŻYNowość wózek Maxi Cosi Lila (spacerówka/gondola + fotelik Maxi Cosi Rock)2019 KURIER GRATIS - JUŻ W SPRZEDAŻY780.28 €
Nowość wózek Maxi Cosi Lila (spacerówka/gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio)2019 KURIER GRATIS - JUŻ W SPRZEDAŻYNowość wózek Maxi Cosi Lila (spacerówka/gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio)2019 KURIER GRATIS - JUŻ W SPRZEDAŻY744.19 €
PROMOCJA Wózek Maxi Cosi Nova 4 (spacerówka + gondola Oria + fotelik Cabrio) kol. sparkling grey 2019 KURIER GRATISPROMOCJA Wózek Maxi Cosi Nova 4 (spacerówka + gondola Oria + fotelik Cabrio) kol. sparkling grey 2019 KURIER GRATIS721.63 €
Wózek Maxi Cosi Laika (spacerówka + gondola + fotelik Cabrio) 2019 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Laika (spacerówka + gondola + fotelik Cabrio) 2019 KURIER GRATIS507.33 €
Wózek Maxi Cosi Zelia (spacerówka/gondola+ fotelik Maxi Cosi Rock + baza Familyfix One i-Size) 2019 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Zelia (spacerówka/gondola+ fotelik Maxi Cosi Rock + baza Familyfix One i-Size) 2019 KURIER GRATIS705.84 €
Nowość wózek Maxi Cosi Lila (spacerówka/gondola)2019 KURIER GRATIS - JUŻ W SPRZEDAŻYNowość wózek Maxi Cosi Lila (spacerówka/gondola)2019 KURIER GRATIS - JUŻ W SPRZEDAŻY631.4 €
Wózek Maxi Cosi Lila (spacerówka/gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio + baza Familyfix)2019 KURIER GRATIS - JUŻ W SPRZEDAŻYWózek Maxi Cosi Lila (spacerówka/gondola + fotelik Maxi Cosi Cabrio + baza Familyfix)2019 KURIER GRATIS - JUŻ W SPRZEDAŻY902.1 €
Spacerówka Maxi Cosi Adorra 2019 KURIER GRATISSpacerówka Maxi Cosi Adorra 2019 KURIER GRATIS383.26 €
Wózek głęboko-spacerowy Maxi Cosi Zelia 2019Wózek głęboko-spacerowy Maxi Cosi Zelia 2019320.1 €
Wózek Maxi Cosi Zelia(spacerówka/gondola+ fotelik Maxi Cosi Cabrio + baza Familyfix) 2019 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Zelia(spacerówka/gondola+ fotelik Maxi Cosi Cabrio + baza Familyfix) 2019 KURIER GRATIS604.33 €
Wózek Maxi Cosi Laika (spacerówka + gondola + fotelik Rock) 2019 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Laika (spacerówka + gondola + fotelik Rock) 2019 KURIER GRATIS552.45 €
PROMOCJA Wózek Maxi Cosi Nova 4 (spacerówka + gondola Oria) kolor sparkling grey 2019 KURIER GRATISPROMOCJA Wózek Maxi Cosi Nova 4 (spacerówka + gondola Oria) kolor sparkling grey 2019 KURIER GRATIS599.82 €
Nowość wózek Maxi Cosi Lila (spacerówka + gondola Oria)2019 KURIER GRATIS JUŻ W SPRZEDAŻYNowość wózek Maxi Cosi Lila (spacerówka + gondola Oria)2019 KURIER GRATIS JUŻ W SPRZEDAŻY780.28 €
Wózek Maxi Cosi Zelia (spacerówka/gondola+ fotelik Maxi Cosi Rock) 2019 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Zelia (spacerówka/gondola+ fotelik Maxi Cosi Rock) 2019 KURIER GRATIS480.26 €
Wózek Maxi Cosi Lila (spac.+ gondola Jade + baza 3WayFix do montażu gondoli Jade w aucie )2019 KURIER GRATIS - JUŻ W SPRZEDAŻYWózek Maxi Cosi Lila (spac.+ gondola Jade + baza 3WayFix do montażu gondoli Jade w aucie )2019 KURIER GRATIS - JUŻ W SPRZEDAŻY1082.56 €
PROMOCJA 4w1 Maxi Cosi Nova 4 (spacerówka + gondola Oria + fotelik Cabrio+ baza 2WayFix) kol.sparkling grey 2019 KURIER GRATISPROMOCJA 4w1 Maxi Cosi Nova 4 (spacerówka + gondola Oria + fotelik Cabrio+ baza 2WayFix) kol.sparkling grey 2019 KURIER GRATIS890.82 €
PROMOCJA Wózek Maxi Cosi Nova 4(spacerówka + gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Rock) kol.sparkling grey 2019 KURIER GRATISPROMOCJA Wózek Maxi Cosi Nova 4(spacerówka + gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Rock) kol.sparkling grey 2019 KURIER GRATIS755.47 €
Wózek Maxi Cosi Nova 4 (spacerówka + gondola Oria + fotelik Cabrio + baza Familyfix)2019 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Nova 4 (spacerówka + gondola Oria + fotelik Cabrio + baza Familyfix)2019 KURIER GRATIS902.1 €
Wózek Maxi Cosi Nova 4 (spacerówka + gondola Oria) 2019 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Nova 4 (spacerówka + gondola Oria) 2019 KURIER GRATIS622.38 €
Spacerówka Maxi Cosi Nova 4 2019 KURIER GRATISSpacerówka Maxi Cosi Nova 4 2019 KURIER GRATIS473.49 €
Wózek Maxi Cosi Nova 4(spacerówka + gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Rock) 2019 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Nova 4(spacerówka + gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Rock) 2019 KURIER GRATIS778.03 €
Wózek Maxi Cosi Nova 4(spacerówka + gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Rock + baza Familyfix One i-Size) 2019 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Nova 4(spacerówka + gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Rock + baza Familyfix One i-Size) 2019 KURIER GRATIS1005.86 €
Wózek Maxi Cosi Nova 4 (spacerówka + gondola Oria + fotelik Pebble Plus) 2019 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Nova 4 (spacerówka + gondola Oria + fotelik Pebble Plus) 2019 KURIER GRATIS811.86 €
Wózek Maxi Cosi Laika (spacerówka + gondola) kolor nomad blue 2018 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Laika (spacerówka + gondola) kolor nomad blue 2018 KURIER GRATIS387.77 €
Wózek Maxi Cosi Nova 4 (spacerówka + gondola Oria + fotelik Cabrio) 2019 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Nova 4 (spacerówka + gondola Oria + fotelik Cabrio) 2019 KURIER GRATIS744.19 €
Wózek Maxi Cosi Nova 4 (spacerówka + gondola Jade) 2019 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Nova 4 (spacerówka + gondola Jade) 2019 KURIER GRATIS699.07 €
Wózek Maxi Cosi Nova 4(spacerówka + gondola Oria+fotelik Maxi Cosi Cabrio)2018 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Nova 4(spacerówka + gondola Oria+fotelik Maxi Cosi Cabrio)2018 KURIER GRATIS744.19 €
Wózek Maxi Cosi Adorra (spacerówka+ gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Rock)2018 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Adorra (spacerówka+ gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Rock)2018 KURIER GRATIS690.05 €
Wózek Maxi Cosi Zelia(spacerówka/gondola+ fotelik Maxi Cosi Rock) 2018 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Zelia(spacerówka/gondola+ fotelik Maxi Cosi Rock) 2018 KURIER GRATIS480.26 €
Wózek Maxi Cosi Nova 4(spacerówka+gond. Oria+ fot. Maxi Cosi Pebble Plus)2018 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Nova 4(spacerówka+gond. Oria+ fot. Maxi Cosi Pebble Plus)2018 KURIER GRATIS811.86 €
Wózek Maxi Cosi Nova 4(spacerówka + gondola Oria + fotel. Cabrio + baza Easyfix)2018 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Nova 4(spacerówka + gondola Oria + fotel. Cabrio + baza Easyfix)2018 KURIER GRATIS870.52 €
Wózek Maxi Cosi Nova 4(spacerówka + gondola Oria+fotelik Maxi Cosi Rock)2018 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Nova 4(spacerówka + gondola Oria+fotelik Maxi Cosi Rock)2018 KURIER GRATIS757.73 €
Wózek spacerowy Maxi Cosi Lara 2019Wózek spacerowy Maxi Cosi Lara 2019198.29 €
Wózek Maxi Cosi Nova 4(spacerówka + gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Citi z adapterem )2018 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Nova 4(spacerówka + gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Citi z adapterem )2018 KURIER GRATIS721.63 €
Wózek Maxi Cosi Adorra (spacerówka + gondola Oria)2018 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Adorra (spacerówka + gondola Oria)2018 KURIER GRATIS529.89 €
Spacerówka Maxi Cosi Laika 2018 kolor nomad blueSpacerówka Maxi Cosi Laika 2018 kolor nomad blue277.24 €
Wózek Maxi Cosi Adorra (spacerówka+ gondola Oria + fot.Citi z adapterem )2018 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Adorra (spacerówka+ gondola Oria + fot.Citi z adapterem )2018 KURIER GRATIS631.4 €
Wózek Maxi Cosi Adorra (spac.+ gondola Oria + fotelik Pebble Plus )2018 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Adorra (spac.+ gondola Oria + fotelik Pebble Plus )2018 KURIER GRATIS721.63 €
Wózek Maxi Cosi Adorra (spac+ gond. Oria + fot. Cabrio+ baza Fam. )2018 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Adorra (spac+ gond. Oria + fot. Cabrio+ baza Fam. )2018 KURIER GRATIS811.86 €
Wózek Maxi Cosi Nova 4 (spacerówka + gondola Oria) 2018 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Nova 4 (spacerówka + gondola Oria) 2018 KURIER GRATIS622.38 €
Wózek Maxi Cosi Adorra (spacerówka + gondola Oria + fotelik Cabrio)2018 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Adorra (spacerówka + gondola Oria + fotelik Cabrio)2018 KURIER GRATIS653.96 €
Spacerówka Maxi Cosi Nova 4 2018 KURIER GRATISSpacerówka Maxi Cosi Nova 4 2018 KURIER GRATIS473.49 €
Wózek Maxi Cosi Zelia(spacerówka/gondola+ fotelik Maxi Cosi Cabrio) 2018 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Zelia(spacerówka/gondola+ fotelik Maxi Cosi Cabrio) 2018 KURIER GRATIS446.42 €
Wózek Maxi Cosi Zelia(spacerówka/gondola+ fotelik Maxi Cosi Citi z adapterem) 2018 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Zelia(spacerówka/gondola+ fotelik Maxi Cosi Citi z adapterem) 2018 KURIER GRATIS412.59 €
Wózek Maxi Cosi Zelia(spacerówka/gondola+ fotelik Maxi Cosi Pebble Plus) 2018 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Zelia(spacerówka/gondola+ fotelik Maxi Cosi Pebble Plus) 2018 KURIER GRATIS514.1 €
Wózek głęboko-spacerowy Maxi Cosi Zelia 2018Wózek głęboko-spacerowy Maxi Cosi Zelia 2018326.87 €
Spacerówka Maxi Cosi Adorra 2018 KURIER GRATISSpacerówka Maxi Cosi Adorra 2018 KURIER GRATIS383.26 €
Wózek Maxi Cosi Zelia(spacerówka/gondola+ fotelik Maxi Cosi Cabrio + baza Familyfix) 2018 KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Zelia(spacerówka/gondola+ fotelik Maxi Cosi Cabrio + baza Familyfix) 2018 KURIER GRATIS599.82 €
Wózek spacerowy Maxi Cosi Nova 3 2019 KURIER GRATISWózek spacerowy Maxi Cosi Nova 3 2019 KURIER GRATIS428.38 €
Wózek Maxi Cosi Nova 3 2019 ( spacerówka + gondola Oria + fotelik Cabrio + baza Familyfix)KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Nova 3 2019 ( spacerówka + gondola Oria + fotelik Cabrio + baza Familyfix)KURIER GRATIS856.98 €
Wózek Maxi Cosi Nova 3 2019 ( spacerówka + gondola Oria) KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Nova 3 2019 ( spacerówka + gondola Oria) KURIER GRATIS577.26 €
Wózek Maxi Cosi Nova 3 2019 ( spacerówka + gondola Oria + fotelik Cabrio) KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Nova 3 2019 ( spacerówka + gondola Oria + fotelik Cabrio) KURIER GRATIS705.84 €
Wózek Maxi Cosi Nova 3 2019 (spacerówka + gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Rock) KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Nova 3 2019 (spacerówka + gondola Oria + fotelik Maxi Cosi Rock) KURIER GRATIS735.17 €
Wózek Maxi Cosi Nova 3 2018 ( spac+ gond. Oria + fot. Cabrio + baza Familyfix)KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Nova 3 2018 ( spac+ gond. Oria + fot. Cabrio + baza Familyfix)KURIER GRATIS863.75 €
Wózek Maxi Cosi Nova 3 2018 ( spacerówka + gondola Oria + fotelik MC Rock) KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Nova 3 2018 ( spacerówka + gondola Oria + fotelik MC Rock) KURIER GRATIS735.17 €
Wózek Maxi Cosi Nova 3 2018 ( spacerówka + gondola Oria + fotelik Cabrio) KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Nova 3 2018 ( spacerówka + gondola Oria + fotelik Cabrio) KURIER GRATIS710.35 €
Wózek Maxi Cosi Nova 3 2018 ( spacerówka + gondola Oria) KURIER GRATISWózek Maxi Cosi Nova 3 2018 ( spacerówka + gondola Oria) KURIER GRATIS577.26 €
Wózek spacerowy Maxi Cosi Nova 3 2018 KURIER GRATISWózek spacerowy Maxi Cosi Nova 3 2018 KURIER GRATIS428.38 €
PROMOCJA 4w1 Maxi Cosi Mura 4 Plus (spacerówka + gondola+ fotelik Cabrio + baza Familyfix) kol. Concrete Grey KURIER GRATISPROMOCJA 4w1 Maxi Cosi Mura 4 Plus (spacerówka + gondola+ fotelik Cabrio + baza Familyfix) kol. Concrete Grey KURIER GRATIS608.84 €
Wózek dla rodzeństwa Maxi Cosi Lila Duo (spacerówka/gondola + dodatkowe siedzisko)2019 KURIER GRATIS - JUŻ W SPRZEDAŻYWózek dla rodzeństwa Maxi Cosi Lila Duo (spacerówka/gondola + dodatkowe siedzisko)2019 KURIER GRATIS - JUŻ W SPRZEDAŻY823.14 €
Zestaw zimowy do wózka Maxi Cosi Lila(rękawice + wkład zimowy + wierzchnie przykrycie) 2019Zestaw zimowy do wózka Maxi Cosi Lila(rękawice + wkład zimowy + wierzchnie przykrycie) 201956.17 €
PROMOCJA Maxi Cosi Mura 4 Plus (spacerówka + gondola ) kol. Concrete Grey KURIER GRATISPROMOCJA Maxi Cosi Mura 4 Plus (spacerówka + gondola ) kol. Concrete Grey KURIER GRATIS360.7 €
Tacka do wózka Maxi Cosi Lila 2019Tacka do wózka Maxi Cosi Lila 201933.84 €
Uchwyt na kubek do wózka Maxi Cosi Lila 2019Uchwyt na kubek do wózka Maxi Cosi Lila 201915.57 €
Dodatkowe siedzisko dla rodzeństwa do wózka Maxi Cosi Lila Duo 2019 - JUŻ W SPRZEDAŻYDodatkowe siedzisko dla rodzeństwa do wózka Maxi Cosi Lila Duo 2019 - JUŻ W SPRZEDAŻY202.8 €
Gondola Oria do wózków Maxi Cosi Nova,Adorra,Stella, Dana 2019Gondola Oria do wózków Maxi Cosi Nova,Adorra,Stella, Dana 2019157.68 €
Gondola Jade do wózków Maxi Cosi Nova,Adorra,Stella, Lila 2019Gondola Jade do wózków Maxi Cosi Nova,Adorra,Stella, Lila 2019225.36 €
Gondola Oria do wózków Maxi Cosi Nova,Adorra,Stella, Dana 2018Gondola Oria do wózków Maxi Cosi Nova,Adorra,Stella, Dana 2018157.68 €
Parasolka do wózków Maxi Cosi 2018/2019Parasolka do wózków Maxi Cosi 2018/201926.84 €
Wózek spacerowy dla bliźniąt Maxi Cosi Dana For2 2019Wózek spacerowy dla bliźniąt Maxi Cosi Dana For2 2019338.15 €
Wózek dla bliźniąt Maxi Cosi Dana For2 2019 (spacerówka + 2x foteliki Maxi Cosi Cabrio) KURIER GRATISWózek dla bliźniąt Maxi Cosi Dana For2 2019 (spacerówka + 2x foteliki Maxi Cosi Cabrio) KURIER GRATIS586.28 €
Wózek spacerowy dla bliźniąt Maxi Cosi Dana For2 2018Wózek spacerowy dla bliźniąt Maxi Cosi Dana For2 2018338.15 €
Wózek dla rodzeństwa Maxi Cosi Dana For2 2019 (spacerówka + 1x fotelik Maxi Cosi Cabrio)Wózek dla rodzeństwa Maxi Cosi Dana For2 2019 (spacerówka + 1x fotelik Maxi Cosi Cabrio)462.21 €
WYPRZEDAŻ Maxi Cosi CabrioFix 0-13 kg- 2017 kolor concrete greyWYPRZEDAŻ Maxi Cosi CabrioFix 0-13 kg- 2017 kolor concrete grey112.56 €
WYPRZEDAŻ Maxi Cosi CabrioFix 0-13 kg- 2017 kolor triangle blackWYPRZEDAŻ Maxi Cosi CabrioFix 0-13 kg- 2017 kolor triangle black108.05 €
Maxi Cosi CabrioFix 0-13 kg- Isofix Optional 2019*Teraz 10% taniej do 20 marcaMaxi Cosi CabrioFix 0-13 kg- Isofix Optional 2019*Teraz 10% taniej do 20 marca123.84 €
Maxi Cosi CabrioFix 0-13 kg + baza Familyfix 2019 KURIER GRATISMaxi Cosi CabrioFix 0-13 kg + baza Familyfix 2019 KURIER GRATIS277.24 €
WYPRZEDAŻ Maxi Cosi Rock 0-13 kg 2018 kolor vivid redWYPRZEDAŻ Maxi Cosi Rock 0-13 kg 2018 kolor vivid red153.17 €
Maxi Cosi Rock 0-13 kg Isofix Optional 2019Maxi Cosi Rock 0-13 kg Isofix Optional 2019153.17 €
Maxi Cosi Rock 0-13 kg + baza Familyfix One i-Size 2019Maxi Cosi Rock 0-13 kg + baza Familyfix One i-Size 2019383.26 €
Maxi Cosi Rock (0-13kg) + Pearl One i-Size (9-18 kg)(67cm-105cm) + baza Familyfix One i-Size 2019Maxi Cosi Rock (0-13kg) + Pearl One i-Size (9-18 kg)(67cm-105cm) + baza Familyfix One i-Size 2019620.12 €
Maxi Cosi CabrioFix 0-13 kg + baza Familyfix 2018 KURIER GRATISMaxi Cosi CabrioFix 0-13 kg + baza Familyfix 2018 KURIER GRATIS277.24 €
Maxi Cosi CabrioFix 0-13 kg + baza EasyFix 2019Maxi Cosi CabrioFix 0-13 kg + baza EasyFix 2019243.4 €
Maxi Cosi CabrioFix 0-13 kg 2018Maxi Cosi CabrioFix 0-13 kg 2018123.84 €
WYPRZEDAŻ Maxi Cosi Pebble Plus 0-13 kg 2017* kolor nomad greenWYPRZEDAŻ Maxi Cosi Pebble Plus 0-13 kg 2017* kolor nomad green168.96 €
WYPRZEDAŻ Obrotowy fotelik Maxi Cosi Axiss Fix 0-18kg I-Size 61-105 cm (kolor concrete grey) KURIER GRATISWYPRZEDAŻ Obrotowy fotelik Maxi Cosi Axiss Fix 0-18kg I-Size 61-105 cm (kolor concrete grey) KURIER GRATIS324.61 €
Maxi Cosi Citi 0-13 kg 2019Maxi Cosi Citi 0-13 kg 201994.52 €
Maxi Cosi Pebble Plus 0-13 kg 2019Maxi Cosi Pebble Plus 0-13 kg 2019187.01 €
Maxi Cosi Pebble Plus 0-13 kg 2018Maxi Cosi Pebble Plus 0-13 kg 2018191.52 €
PROMOCJA Obrotowy fotelik Maxi Cosi Axiss Fix Plus 0-18kg I-Size 45-105 cm 2017 KURIER GRATISPROMOCJA Obrotowy fotelik Maxi Cosi Axiss Fix Plus 0-18kg I-Size 45-105 cm 2017 KURIER GRATIS387.77 €
Obrotowy fotelik Maxi Cosi Axiss Fix Plus 0-18kg I-Size 45-105 cm 2019 KURIER GRATISObrotowy fotelik Maxi Cosi Axiss Fix Plus 0-18kg I-Size 45-105 cm 2019 KURIER GRATIS390.03 €
Maxi Cosi Rodi SPS 15-36 kg 2019Maxi Cosi Rodi SPS 15-36 kg 201967.45 €
Maxi Cosi Rodi XP FIX 15-36kg 2019Maxi Cosi Rodi XP FIX 15-36kg 2019123.84 €
NOWOŚĆ Maxi Cosi baza 3WayFix do fotelików Rock, Pebble Plus, Pearl Pro, Smart,One i-Size oraz gondoli Jade WKRÓTCE W SPRZEDAŻYNOWOŚĆ Maxi Cosi baza 3WayFix do fotelików Rock, Pebble Plus, Pearl Pro, Smart,One i-Size oraz gondoli Jade WKRÓTCE W SPRZEDAŻY225.36 €
NOWOŚĆ Maxi Cosi baza FamilyFix One i-Size do fotelików Rock, Pebble Plus, Pearl One i-Size, Pearl Smart i-SizeNOWOŚĆ Maxi Cosi baza FamilyFix One i-Size do fotelików Rock, Pebble Plus, Pearl One i-Size, Pearl Smart i-Size225.36 €
NOWOŚĆ Maxi Cosi baza BabyFix do fotelików Rock, Pebble Plus i gondoli Jade WKRÓTCE W SPRZEDAŻYNOWOŚĆ Maxi Cosi baza BabyFix do fotelików Rock, Pebble Plus i gondoli Jade WKRÓTCE W SPRZEDAŻY146.4 €
Maxi Cosi Pearl Pro i-Size (9-18 kg)(67cm-105cm) + baza 3WayFix 2019Maxi Cosi Pearl Pro i-Size (9-18 kg)(67cm-105cm) + baza 3WayFix 2019473.49 €
Maxi Cosi Pearl Pro i-Size (9-18 kg)(67cm-105cm) 2019Maxi Cosi Pearl Pro i-Size (9-18 kg)(67cm-105cm) 2019247.91 €
Maxi Cosi Pearl One i-Size (9-18 kg)(67cm-105cm) + baza Familyfix One i-Size 2019Maxi Cosi Pearl One i-Size (9-18 kg)(67cm-105cm) + baza Familyfix One i-Size 2019473.49 €
Maxi Cosi Pearl Smart i-Size (9-18 kg)(67cm-105cm) 2019Maxi Cosi Pearl Smart i-Size (9-18 kg)(67cm-105cm) 2019202.8 €
Maxi Cosi Pearl One i-Size (9-18 kg)(67cm-105cm) 2019Maxi Cosi Pearl One i-Size (9-18 kg)(67cm-105cm) 2019247.91 €
Maxi Cosi FamilyFix-baza ISOFIX do CabrioFix, Pebble i PearlMaxi Cosi FamilyFix-baza ISOFIX do CabrioFix, Pebble i Pearl153.17 €
Maxi Cosi Baza Isofix 2WayFix do fot.CabrioFix,Pebble,Pebble Plus i 2WayPearl.W sklepie stacjon.Maxi Cosi Baza Isofix 2WayFix do fot.CabrioFix,Pebble,Pebble Plus i 2WayPearl.W sklepie stacjon.193.77 €
Maxi Cosi Pearl Smart i-Size (9-18 kg)(67cm-105cm) + baza Familyfix One i-Size 2019Maxi Cosi Pearl Smart i-Size (9-18 kg)(67cm-105cm) + baza Familyfix One i-Size 2019428.38 €
Pierwszy na świecie fotelik z wbudowanymi poduszkami powietrznymi Maxi Cosi Axiss Fix Air (I-Size 61-105 cm) 2019 KURIER GRATISPierwszy na świecie fotelik z wbudowanymi poduszkami powietrznymi Maxi Cosi Axiss Fix Air (I-Size 61-105 cm) 2019 KURIER GRATIS563.73 €
NOWOŚĆ Fotelik Maxi Cosi Titan Pro (9-36kg) 2019NOWOŚĆ Fotelik Maxi Cosi Titan Pro (9-36kg) 20190 €
Maxi Cosi Pearl 9-18 kg + baza Familyfix 2019Maxi Cosi Pearl 9-18 kg + baza Familyfix 2019315.59 €
Fotelik 3w1 Concept Family Maxi Cosi CabrioFix 0-13 kg + Pearl + baza FamilyFix 2018 KURIER GRATISFotelik 3w1 Concept Family Maxi Cosi CabrioFix 0-13 kg + Pearl + baza FamilyFix 2018 KURIER GRATIS457.7 €
Maxi Cosi Pearl 9-18 kg 2019Maxi Cosi Pearl 9-18 kg 2019168.96 €
NOWOŚĆ Fotelik Maxi Cosi Titan (9-36kg) 2019NOWOŚĆ Fotelik Maxi Cosi Titan (9-36kg) 2019209.56 €
Maxi Cosi Rodi AP 15-36kg 2019Maxi Cosi Rodi AP 15-36kg 2019123.84 €
Maxi Cosi RodiFix AP 15-36 kg 2019Maxi Cosi RodiFix AP 15-36 kg 2019164.45 €
Maxi Cosi Rodi AP 15-36kg 2018Maxi Cosi Rodi AP 15-36kg 2018119.33 €
Fotelik Maxi Cosi TobiFix 9-18kg 2019Fotelik Maxi Cosi TobiFix 9-18kg 2019193.77 €
Fotelik Maxi Cosi Mobi XP 9-25 kg 2019Fotelik Maxi Cosi Mobi XP 9-25 kg 2019209.56 €
Maxi Cosi MiloFix 0-18 kg 2019Maxi Cosi MiloFix 0-18 kg 2019234.38 €
Maxi Cosi Tobi 9-18kg 2019Maxi Cosi Tobi 9-18kg 2019164.45 €
Obrotowy fotelik Maxi Cosi Axiss Fix 0-18kg I-Size 61-105 cm 2019 KURIER GRATISObrotowy fotelik Maxi Cosi Axiss Fix 0-18kg I-Size 61-105 cm 2019 KURIER GRATIS351.68 €
Fotelik Maxi Cosi Opal (od 0-18kg) 2019Fotelik Maxi Cosi Opal (od 0-18kg) 2019184.75 €
Fotelik Maxi Cosi Rubi XP 9-18kg 2019Fotelik Maxi Cosi Rubi XP 9-18kg 2019146.4 €
Maxi Cosi Priori SPS Plus (9-18kg) 2019Maxi Cosi Priori SPS Plus (9-18kg) 201990.01 €
Obrotowy fotelik Maxi Cosi Axiss 9-18kg 2019Obrotowy fotelik Maxi Cosi Axiss 9-18kg 2019175.73 €
Maxi Cosi RodiFix AP 15-36 kg 2018Maxi Cosi RodiFix AP 15-36 kg 2018164.45 €
Maxi Cosi Rodi SPS 15-36 kg 2018Maxi Cosi Rodi SPS 15-36 kg 201867.45 €
Maxi Cosi EasyFix - Baza do fotelików CabrioFixMaxi Cosi EasyFix - Baza do fotelików CabrioFix123.84 €
Torba Maxi Cosi Modern 2019Torba Maxi Cosi Modern 201976.47 €
WYPRZEDAŻ Torba Maxi Cosi Modern kolor concrete greyWYPRZEDAŻ Torba Maxi Cosi Modern kolor concrete grey67.45 €
Śpiworek do wózków Maxi Cosi Dana, Dana For 2, Stella,Nova, Adorra, Laika 2018Śpiworek do wózków Maxi Cosi Dana, Dana For 2, Stella,Nova, Adorra, Laika 201860.68 €
Peleryna przeciwdeszczowa do wózka Speedi Maxi CosiPeleryna przeciwdeszczowa do wózka Speedi Maxi Cosi40.38 €
PROMOCJA Pokrowiec frotte do fotelików Maxi Cosi Pearl kolor cool greyPROMOCJA Pokrowiec frotte do fotelików Maxi Cosi Pearl kolor cool grey26.84 €
Pokrowiec frotte do fotelików Maxi Cosi Pebble i Pebble Plus*Zyskaj 10% rabatu od cen na stronie Kurier gratisPokrowiec frotte do fotelików Maxi Cosi Pebble i Pebble Plus*Zyskaj 10% rabatu od cen na stronie Kurier gratis29.1 €
Pokrowiec frotte do fotelików Maxi Cosi CabrioFixPokrowiec frotte do fotelików Maxi Cosi CabrioFix26.84 €
Śpiworek do fotelików Maxi Cosi Cabrio,Pebble, Pebble Plus, Citi 2018Śpiworek do fotelików Maxi Cosi Cabrio,Pebble, Pebble Plus, Citi 201838.12 €
Maxi Cosi Pocked uchwyt na kubek do fotelikówMaxi Cosi Pocked uchwyt na kubek do fotelików13.31 €
Moskitiera do fotelików CabrioFix / Citi / Pebble - Maxi CosiMoskitiera do fotelików CabrioFix / Citi / Pebble - Maxi Cosi13.31 €
Osłona przeciwdeszczowa do fotelików CabrioFix / Citi / PebbleOsłona przeciwdeszczowa do fotelików CabrioFix / Citi / Pebble15.57 €

Tel: +48 695 062 261

Adres: Ul. Piotrkowska 91
90-423 Łódź